Anketa pre čitateľov- kto bol najhorší?

16.12.2013 13:42

Našim cteným čitateľom prinášame aktuálnu a myslím, že zaujímavú anketu. Všetci vieme, že Cirkev prežíva krízou, na ktorej  majú svoj podiel i zlyhania nehodných pápežov, podobne ako Borgiovci pred stáročiami, i mnohí poslední pápeži boli pohoršením pre kresťanský ľud.

V ankete sme vybrali niekoľko kontroverzných pápežov z obdobia posledných sto rokov, aby čitatelia vybrali, ktorého považujú za najhoršieho, za toho, kto najhoršie obstál vo zverenom úrade. Sami sme zvedaví na názory čitateľov.

Koho sme do ankety vybrali a prečo?

Jána XXIII. Pre jeho vzťahy s nevercami, s nepriateľmi Krista, s komunistami. Pre jeho hlásanie otvorenosti Cirkvi, a jej prispôsobenia sa modernej skazenej dobe. Pre jeho hlásanie liberálnej tolerancie, spolupráce s nevercami, ktorá zaváňala heretickým sillonizmom. Pre jeho laxnosť, nezodpovednosť.

Pavla VI. Pre jeho podiel na ničivom 2. vatikánskom koncile, ničení oltárov a chrámov, nahradení našej pôvodnej omše novou, umelým ahistorickým výtvorom, pre jeho prijatie nekatolíckych bludov (odluka, sekularizmus, všeobecná náboženská sloboda), znivočenie tradičného kalendára, ekumenizmus, znižovanie pápežského primátu, odstavenie rímskej nobility, zničenie tradícii, hlásanie otvorenosti, liberalizmu, ľudských práv. Rozvrátenie financií Vatikánu, korupciu, zneužívanie detí, prokomunistické postoje, tolerancia k herezám.

Ján Pavol II. Pre mnohé rovnaké zlyhania, ako jeho predchodci, hlavne Pavol VI.. Tiež za modlenie s nevercami v Assisi, nový CIC, nový ruženec, atď.

František. Pre aroganciu, pýchu, herezy, rúhania, povýšenosť, destabillizáciu Cirkvi.

Tak dotoho, sme zvedaví na váš názor.