Bože môj, toto je národ Tvoj!

07.12.2013 07:35

Bašta kresťanstva, Antemurale Christianitatis, bolo označenie krajín, ktoré branili okraje kresťanského (katolíckeho) sveta pred neveriacimi a ich, často vojenským a násilným útokom.. Toto označenie sa tradične používalo pre územie Chorvátska, ktoré zastavilo inváziu neveriacich, vedených osmanskou dynastiou. Chorváti odvrátili islamský útok na Európu a priniesli veľké obete, ich bojovníci, i ľud, vo svätej vojne proti neveriacim, za slobodu (nie slobodu v modernom, liberálnom zmysle), za práva Božie a jedinú pravú katolícku vieru. Takisto zastavili šírenie protestantskej herézy na Balkán.

A dnes opäť Chorvátsko stoji, ako bašta kresťanstva, teda aspoň v tom, že Chorváti v referende schválili a potvrdili manželstvo ako zväzok muža a ženy (inak, donedávna celkom prirodzenú a normálnu vec, o ktorej nikto nepochyboval, dnes ale žijeme v dobe, keď treba odvahu už i na to, hovoriť samozrejmé veci). Referendum ukázalo, že Chorváti sú väčšinou proti ,,manželstvám" homosexuálov, alebo sú im ukradnuté (tým ostatným). K víťazstvu dopomohlo i to, že vláda kvôli vstupu do EU vypočítavo zrušila hranicu 50% účasti, ktorá bola dovtedy potrebná. A teraz sa to obrátilo proti nim.

Kým kedysi predkovia Chorvátov branili Kresťanstvo pred rozpínavosťou ríše imáma islamu, dnes sa postavili západnej ríši zla, vedenej priamo kniežaťom tohto sveta.  Malý slovanský národ sa postavil na odpor Západu a západným ,,hodnotám", ktoré k nám, katolíkom, importuje EU a USA a nadnárodné organizácie.

S Chorvátskom nás spája veľa. Už od Uhorska sme mali bratské vzťahy. Spájala nás naša vznešená Habsburska dynastia. Žili sme i zomierali bok po boku, za rovnaké sväté náboženstvo, za rovnaké vznešené dynastie, za rovnaké hodnoty, za rovnakú civilizáciu (samozrejme, katolícku-kresťanskú, nie západnú). Spája nás príbuzný jazyk, kultúra i náboženstvo. Naše dejiny spoluvytvárala i pôvodom chorvátska šlachta, mnohé naše obce založili chorvátski kolonisti. Mnoho Slovákov ešte nosí pôvodom chorvátske priezviská. Budeme našich bratov Chorvátov následovať i v tomto ich odvážnom postavení sa proti redefinícii manželstva?

Pravdu neurčuje referendum, a jeho výsledky, ale chorvátsky ľud hlasoval tak, ako chcel Boh. Pravý katolícky Boh. Boh Chorvátov, chorvátsky Boh. Také výnimočné v dnešnej dobe...

Populárny chorvátsky spevák Marko Perkovič Thompson v piesni Uvijek vjerni tebi spieva ,,...Bože môj, toto je národ Tvoj". Chorváti opäť dokázali, že napriek všetkému výmývaniu mozgov, ktoré zažívajú, a nielen oni, za posledné mnohé desaťročia, niekde hlboko vo vnútri sú stále národom Božím, tým národom, ktorý kedysi zachránil Kresťanský svet (a dnes mu dal príklad hodný napodobnenia).