Povedzme NIE novej omši! I.

13.01.2014 11:53

Každý národ, každá kultúra a náboženstvo si váži svoju minulosť, dedičstvo, históriu a tradície. A my katolíci by sme nemali byť výnimkou, žiaľ, ňou sme. Pred niekoľkými desaťročiami naše elity zavrhli našu pôvodnú omšu, a vytvorili si umelo, novú. Stará omša, tá mala minimálne 1500 rokov, niektoré časti boli i staršie. Organicky nadväzovala na 2000 rokov liturgického vývoja, krásne vyjadrovala dogmy a pravdy našej viery, duchovné dedičstvo predkov, a úctu k Bohu. Táto liturgia inšpirovala umenie a architektúru, a jej duch zrodil nádherné chrámy.

Potom prišiel slobodomurársky 2. vatikánsky koncil, ktorého cieľom bolo zosvetštiť Cirkev, asimilovať katolíkov do novej liberálnej spoločnosti, otvoriť Cirkev od Boha odpadlému svetu. Výsledkom bol úpadok Cirkvi, ba celej európskej civilizácie, ktorého sme dnes svedkami.

Následne museli ešte odstrániť ďalšiu prekážku svojich plánov, starú omšu, a nahradiť ju novou. Novou, ktorá by vyjadrovala ducha nového, od Boha sa odvráteného sveta.

Tvorcom novej omše bol Bugnini, človek, ktorého meno figurovalo v zozname slobodomurárov infiltrovaných do Cirkvi, ktorý zverejnil jeden taliansky novinár (neskôr bol tento novinár zavraždený). Bugniniho pápež naozaj nakoniec poslal do Iránu, údajne po dôkazoch o jeho slobodomurárstve, ktoré boli predložené pápežovi. A toto potvrdil  i sam Bugnini vo svojej autobiografii, i keď tvrdil, že pápež sa mýlil, a Bugnini slobodomurárom nebol.

Čiže je teoreticky možne, že slovenskí katolíci sa účastnia omší, ktoré im naprojektovali lóže, a ctia si Boha nie spôsobom svojich predkov, ale spôsobmi slobodomurárov. Šokujúce, že?

Plány slobodomurárov sa na zmenu omše sa objavovali už dávno pred Koncilom, pápeži ich ale zamietali. Pred zmenou sv. omše nás varovali mnohí svätí.

Mária Julia Jahenny (nar. v roku 1850), francúzska stigmatička, bola jednou z najväčších katolíckych mystičiek, posledné roky života žila len zo sviatosti oltárnej nám mnoho desaťročí pred zmenou omše odkázala varovanie z nebies :

,,Varujem vás, učeníci, ktorí nie sú Môjho evanjelia, teraz tvrdo pracujú, aby nanovo vytvorili, podľa svojich myšlienok, a pod vplyvom nepriateľa duší, omšu, a ktorá obsahuje slová, ktoré sa protivia Môjmu zraku."

Jahenny predpovedá i reakciu veriacich a kňazov:

,,...keď nepriatelia viery a svätého náboženstva vnutia svoje formulácie do knihy druhého celebrovania. Mnoho mojích kňazov odmietne túto knihu, zapečatenú slovami priepasti. Bohužiaľ, sú medzi nimi takí, ktorí ju príjmu."

Až prekvapí,ako sa táto predpoveď naplnila. Slová sú tu ale veľmi ostré, a práve aj od nej máme varovanie, že nová omša nie je len nepodarok, ale je dielom Zlého (,,pochádza od ducha tých, čo ukrižovali Krista").

Pred novou omšou nás varovala i blahoslavená A. K. Emmerichová:

,,Budovali veľkú a bláznivú cirkev, kde by si boli všetci rovní, a tam kde stál oltár bolo pusto a strašlivo...Malo to byť pravé spoločenstvo nesvätých, jedno stádo pod jedným pastierom, katolíci, lutheráni, a všetky sekty s rovnakými právami"

A ako sa to napĺňa v našich časoch. Rovnosť v Cirkvi sa zavádza, medzi laikmi a kňazmi, medzi mužmi a ženami, v rámci ekumenizmu medzi katolíkmi a protestantmi, a oltár (a bočné oltáre) je opustený, v prospech obetného stola, z ktorého sa stal stedobod.

Krása, zbožnosť a preduchovnelosť starej liturgie:

https://www.youtube.com/watch?v=D9sIcQ5MAeM