Zamestnané ženy I.

08.12.2013 10:08

Vznešený a posvätný tridentský koncil učí, že žena sa má s najväčšou ochotou zdržiavať predovšetkým doma, a keď už domov opúšťa, nemala by tak činiť bez zvolenia muža.  Neučí nás tak vlastne len tridentský snem, ale naša celá dejinná skúsenosť.

Dnes žijeme v pomýlenej dobe. Hodnoty sú obrátené, čo je správne je odsudzované, čo je opovrhnutiahodné, to je velebené. Boží zákon naše elity neuznávajú.

Počúvame o potrebe navýšenia zamestnanosti žien. A súčasne počúvame o tom, že treba bojovať proti tomu, že ženy priemerne zarábajú menej ako muži. Dosť nelogické. Veď je jasné každému (malo by byť), že keď sa zvýši zamestnanosť žien, tak sa i zvýši konkurencia medzi ženami na pracovnom trhu, a tým i tlak na zníženie platov u žien. Preto nečudo, že najmenšie rozdiely v platoch sú na Malte, kde je i najnižšia zamestnanosť žien.

Ale snáď naše média a vládcov zo Západu zaujíma, že ich ideológia a hlásané názory si vnútorne protirečia a sú nelogické? Prečo to robia?

Musíme si uvedomiť, že dnešná demokracia je predovšetkým vládou oligarchie. Oligarchia ovláda média, tie ovládajú ľudí, a tí potom volia, ako oligarchia a jej média chcú. Zase len pre záujmy oligarchie a nie pre všeobecné dobro.

Preto zvrhli oligarchovia monarchie, nie, niebol to ľud, iba ak zmanipulovaný hlúpimi pamfletmi a osvietenskými dristami o rovnosti (zaujímavé, že slovo rovnosť majú rovnako radi komunisti, liberali i moderní pseudokatolíci). Lebo kráľ sa kráľom rodil, a preto ho oligarchovia nemohli vybrať, nebol na nich tak závislý, ich moc a vplyv bol obmedzený limitmi, ktoré nemohli prekročiť.

To je i dôvod toho, prečo média tak sa angažujú v kauze Bezák, a útokoch na hierarchickú Cirkev, a za demokratizáciu Cirkvi (ktorá je v rozpore s učením Cirkvi svätej, čo ich, a ich pseudokatolíckych spojencov samozrejme moc netrápi). Chceli by vládnuť nielen v štáte, ale i v Cirkvi (ich vplyv je už cítiť i v Cirkvi, 2. vatikánsky koncil bol víťazstvom oligarchie, pápež Bergoglio je ich pápežom). Vyberať biskupov, tak ako vyberajú politikov. Upravovať nauku Cirkvi tak, aby vyhovovala konzumu, užívaniu si, a tak podporovala ich zárobky.

Veď je nemorálne, že prídeme o zisky z antikoncepcie, keď nám ju tá tmárska Cirkev zakazuje. Je nemorálne, keď prídeme o zisky z nepotrebnej elektroniky a luxusných nezmyslov, keď Cirkev učí skromnosti. No nie?

Preto bola odstránená rodová šlachta, aby namiesto nej nám vládli oligarchovia a peniaze. Šlachta vládla v stredoveku krvou, ktorú prelievala za pravú vieru, za Boha, za kráľa a za vlasť. Šlachta si ctila hodnoty a ochraňovala rodiny poddaných. Dnes nám vládnu oligarchovia peniazmi, často pochybného pôvodu. A ako chránia rodiny ,,poddaných"? Panenstvo sa u mladeže vytráca, šíri sa promiskuita. šíri sa prostitúcia. Nevera. Rozvracajú sa manželstvá, každé druhé sa rozpadá. V podstate očakávaný výsledok vo svete, kde vládnu peniaze, konzum, a iné hodnoty, ktoré presadzujú média a ich páni. Aby mohli zarábať. A kto by to kritizoval, ten je nepriateľom slobody.

Aký záujem mala oligarchia na zamestnanosti žien? No, odpoveď nie je tak zložitá, myslím si. Ak hodíme na pracovný trh o 50% viac ľudí, tak to zníži cenu práce, stlačí náklady. Zároveň bude môcť tento sekularisticko-oligarchický štát zdierať viac ľudí. A bude viac penazí na utrácanie na nepotrebné nezmysly. O to sa už postarajú média, aby nás zamerali na konzum.

Zamestnanosť žien zaroveň vytvorí tlak na viacdetné rodiny (často katolícke- žeby ďalší úmysel), ktoré z jedného platu nedokážu zvládať zvyšujúce sa náklady na život, a tiež zvyšujúce sa naroky na život, ktoré pred nich kladú média. Kedysi z jedného platu dokázala skromne, ale dôstojne vyžiť mnohopočetná rodina, dnes z dvoch platov nedokážu ľudia uživiť často ani jedno dieťa. Vidíte ako nás dostali?

Oni myslia len na krátkodobé zisky, všeobecné dobro spoločnosti a vzdialená budúcnosť ich nezaujíma. 50% rozvodovosť? Preplnené väznice neplatičmi alimentov? S tým si hlavu nelámu. Sme prekvapení? Domov nerobí dom, ale žena. Keď je žena preč, často sa bez nej vytráca i teplo domova. Žena je často tá, čo drží rodinu pokope, tlmí konflikty, vychováva deti k hodnotám, ktoré rodičia prijali od predkov a k pravej viere. A kto dnes vychováva deti a dáva im hodnoty? Školstvo, média? Keď školstvo je v područí oligarchického štátu, a média? Škoda reči. Zase budú len konzumné, západné  hodnoty očkované do detí. EU chce masívnu podporu jaslí pre deti od dvoch rokov. Je to vôbec normálne? Veď to už pripomína priemyselnú výrobu detí. Neosobnú, chladnú. Totalitné praktiky ako z Leninovho ZSSR. A ešte budú tvrdiť, že rodina nie je ohrozená, a že Cirkev iba straší.